luni, 7 mai 2012

Feedback la problema câinilor comunitari

Continuând dezbaterea pe proiecte şi teme de interes pe care v-am propus-o de curând, astăzi voi aborda o temă propusă de cititorii blogului (dar şi de mulţi cetăţeni) şi anume: problema câinilor comunitari.
Nu este neapărat o temă de maximă expertiză a mea, aşa că m-am consultat cu colegii din echipa cu care sper să obţinem încrederea locuitorilor din sectorul 6 şi împreună cu care vom câştiga alegerile din 10 iunie. Abordarea pe care o propunem ar suna cam aşa, din perspectiva administraţiei de sector, cu precizarea că aceasta nu poate fi completă fără complementaritatea măsurilor luate la nivel integrat pe capitală:
Așa cum alte sectoare au pornit de mai mult timp programe pe cont propriu (vezi Sectorul 1 și experiența adăpostului lor pentru câinii comunitari) și în Sectorul 6 se poate face mai mult decât “nimic” sau “ceva”.
Abordarea problemei câinilor comunitari pornește de la o realitate (singura) care este unanim acceptată: câinii comunitari nu au ce căuta pe străzile orașului. TOȚI sunt de acord cu asta.
În București sunt (conform datelor Autorităţii pentru Supraveghere şi Protecţia Animalelor ASPA) 50.000 de câini comunitari. Alte estimări dau o cifră mult mai mare. Dacă am considera o distribuție uniformă, în Sectorul 6 sunt între 10.000 și 20.000 de câini comunitari. Acest program este gândit pentru o astfel de cifră.
Soluția pe care o propunem nu este una simplistă ci complexă și completă și ea cuprinde:
- informare și consultare publică:
o este în mod obligatoriu primul pas
o este un proces care se continuă pe tot parcursul programului


- ridicarea câinilor comunitari conform unui model geografic, ghidat de particularitățile teritoriului Sectorului 6. Acesta este mărginit la nord de calea ferată – un obstacol natural împotriva migrației câinilor comunitari. Deasemenea, prin mijlocul teritoriului, de la vest la est, Sectorul 6 este străbătut pe toată lungimea sa de canalul Dâmboviței – un alt obstacol natura. Ridicarea câinilor comunitari din teritoriu va începe de la nord la sud și dinspre centru spre periferie. Astfel, prima zonă acoperită va fi cea dintre calea ferată la nord și canalul Dâmboviței la sud și dintre centru la est și linia de centură la vest. Mai exact este zona cartierelor Crângași, Giulești și Regie. Ulterior, programul va continua la sud de canalul Dâmboviței, tot dinspre centru spre periferie, până la acoperirea întregului teritoriu și atingerea Bd. Ghencea – granița de sud a Sectorului 6. Ridicarea animalelor din teritoriu se va face întodeauna după un program de informare a publicului din zona de acțiune.
- tratarea lor:
o deparazitare
o vaccinare, eventual tratament medicamentos dacă este cazul
o castrare
o evaluare comportamentală
o identificare unică cu cip
o toate tratamentele trebuie făcute în funcție de criterii simple și mai ales transparente
o ca măsură suplimentară se are în vedere stimularea și cointeresarea celor care aduc din proprie inițiativă animalele pentru castrare
o ca măsură complementară ridicării și tratării lor în adăpost se are în vedere intervenția în teritoriu cu clinici mobile pentru castrare, din sens invers programului de ridicări
- euthanasie: doar pentru câinii cu boli incurabile care implică o suferință evidentă și dovedită din partea animalului (iar prin euthanasie înțelegem definiția de dicționar: metodă medicală de provocare a unei morți nedureroase, pentru a curma o suferință îndelungată și grea unui bolnav incurabil).


- găzduire în adăpost conform evaluărilor comportamentale:
o în cuști individuale pentru animalele agresive sau cu probleme de adaptarea
o în spații comune pentru grupuri echilibrate de animale
o personalul de supraveghere a adăposturilor va fi slecționat și format în acord cu cerințele actuale în acest domeniu
- program de adopții care să cuprindă:
o campanie de informare, educare și promovare pe termen lung, inclusiv accesul liber al publicului în adăposturi
o stimulare și sprijin (informare, donații de hrană, donații de jucării pentru animale, acordarea unei diplome etc.) pentru cei care iau în adopție un câine din adăpost


o monitorizare post-adopție: verificare periodică, pentru o perioadă variabilă de timp și prin metode diverse (de la interviu telefonic la vizite în teritoriu) a persoanelor care adoptă un câine din adăpost și a situației animalului
o coerciție: semnarea unui angajament care să cuprindă drepturi, obligații și măsuri punitive în cazul neîndeplinirii lor pentru persoanele care adoptă un câine din adăpost
- program de returnare în teritoriu:
o în acord cu personalitatea câinelui
o în acord cu situația din teren: acolo unde există un spațiu clar delimitat unde animalul beneficiază de adăpost și monitorizare (așa cum sunt unele spații verzi din jurul blocurilor, curți de întreprinderi, curți de școli etc.)
o pe baza unui acord al persoanelor din imediata vecinătate (asociație de proprietari, firme, administrația școlii etc.)
o cu monitorizare ulterioară: verificare periodică, pentru o perioadă variabilă de timp și prin metode diverse (de la interviu telefonic la vizite în teritoriu)


Această soluție nu poate fi completă fără includerea în program și a câinilor cu stăpân, indiferent dacă sunt de rasă sau nu. Concomitent cu programul de ridicări din teritoriu a animalelor fără stăpân se va derula o campanie adresată animalelor de companie care va cuprinde:
- informare în prima fază
- înregistrare într-un registru unic
- dotarea animalelor cu cip de identificare
- castrare gratuită pentru animalele ai căror stăpâni acceptă acest lucru
Din cauza mobilității naturale a populației canine, un program sectorial de ridicare a câinilor comunitari riscă să fie anulat în timp. De aceea, pentru zonele identificate ca potențiale căi de intrare a câinilor comunitari pe teritoriul Sectorului 6, va exista un program continuu de monitorizare cu implicarea și informarea cetățenilor:
- zona Giulești-Sârbi pentru Giulești și Crângași


- zona Bd. Anul 1848-Drumul Mănăstirea Sihăstria-Bd. 1 Decembrie 1918 pentru Militari
- zona Prelungirea Ghencea pentru Drumul Taberei
Acest program nu va elimina 100% intrările dar le va controla și diminua până la un nivel nesemnificativ.
Deasemenea, soluția propusă nu ar fi completă fără abordarea problemei dejecțiilor animale. Atunci când există o populație de câini comunitari de 10 până la 20 de mii la care se adaugă alte cel puțin 10 mii de câini cu stăpân, problema în Sectorul 6 devine mult mai serioasă decât pare la prima vedere.


Este rolul autorităților locale să asigure sprijin în această problemă. Abordarea avută în vedere conține următoarele elemente:
- informare: continuă și pe termen lung
- educație: în special în rândul copiilor de grădiniță și școală primară, cu efect multiplicator în rândul populației adulte
- sprijin: distribuția gratuită în rândul deținătorilor de câini de pungi igienice, rapid biodegradabile (pentru a descuraja colecționarea lor)
- coerciție: sancționarea stăpânilor de animale care nu respectă normele de igienă


Din punct de vedere al costurilor, programul implică următoarele categorii de cheltuieli:
- informare și promovare
- ridicare și transport
- construcție adăpost
- tratamente, castrare și evaluare comportamentală
- cipare și înregistrare
- hrană
- personal de supraveghere și întreținere
- stimulente și monitorizare program de adopții
- controlul dejecțiilor provenite de la câinii cu stăpân
Dintre aceste costuri, principalul efort îl constituie cel referitor la adăpost. Pentru o capacitate de 2.000 de câini, costurile estimative sunt de 1 milion de euro.
Costurile cu hrana animalelor pot fi acoperite majoritar din surse gratuite. Zilnic se aruncă tone de hrană umană expirată, atât din depozitele frigorifice cât și din supermarketuri. În special carnea este ulterior transportată spre a fi distrusă. Aceasta, împreună cu deșeurile de la restaurante și cantine pot reprezenta principala sursă de hrană pentru un adăpost de câini de pe raza Sectorului 6.
Costurile de personal pot fi diminuate prin atragerea de voluntari și parteneri neguvernamentali. Aceasta ar asigura atât costuri mai mici cât și o modalitate de transparență instituțională, esențială pentru orice program privind controlul populației de câini comunitari care își propune să aibă succes și susținere în rândul cetățenilor. Pentru un adăpost cu capacitatea de 2.000 de câini, personalul necesar este de aproximativ 70 de persoane, dintre care jumătate se dorește a fi acoperit prin parteneriate și implicarea voluntarilor. Pentru restul personalului există posibilitatea realocărilor interne, mai ales în rândul celor 367 de persoane de pe organigrama ADPDU Sector 6.
Costurile de informare și promovare, stimulare a adopțiilor, tratament, monitorizare și alte elemente de program sunt estimate la 500.000 euro în primul an, urmând ca ele să scadă pe măsură ce programul este implementat și începe să dea rezultate.

Un comentariu:

Hingher Pe VIATA spunea...

10.000 de vorbe si fapte nimic . SOLUTIE E SIMPLA EUTANASIEREA IN MASA SI SISTEMATIC .