duminică, 24 octombrie 2010

65 de ani de la înfiinţarea O.N.U.

Cu 65 de ani în urmă, la 24 octombrie 1945, se înfiinţează Organizaţia Naţiunilor Unite, prin semnarea de către membrii fondatori a Cartei organizaţiei Naţiunilor Unite.
Potrivit acestui document, ONU are misiunea de a asigura pacea mondială, respectarea drepturilor omului, cooperarea internaţională şi respectarea dreptului internaţional. Sediul central al organizaţiei este situat la New York.
Principalele diviziuni ale O. N. U. sunt:
Adunarea Generală, unde există reprezentanţi ai fiecărui stat membru. Fiecare stat are drepturi egale de vot. De asemenea, rezoluţiile Adunării nu sunt legi, ci doar recomandări.
Consiliul de Securitate: 15 membri, din care 5 permanenţi (China, Rusia, Franţa, Regatul Unit şi SUA), şi restul aleşi pentru un mandat de doi ani. În fiecare an sunt aleşi cinci noi membri. Deciziile importante ale Consiliului de Securitate trebuie să fie votate de 9 membri, dintre toţi aceşti membri, în principal aici se vorbeşte de dreptul de Veto.
Consiliului Economic şi Social îi sunt subordonate multe din organizaţiile speciale.
Consiliul de Tutelă şi-a suspendat momentan activitatea.
Curtea Internaţională de Justiţie decide dispute internaţionale (se află la Haga).
Secretariatul Naţiunilor Unite: cea mai mare funcţie administrativă este cea de Secretar General al ONU.

Niciun comentariu: